Rada Rodziców

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020

  1. Aleksandra Sempruch (4b) – przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Magdalena Kamińska (2c) – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  3. Tomasz Banyś (4a) – skarbnik Rady Rodziców
  4. Jolanta Zielińska (1b) – sekretarz Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA: Damian KIŃCZYK (6a), Katarzyna SZASZKIEWICZ (8b), Tomasz WOJCIECHOWSKI (7b)

Nr konta Rady Rodziców: 70 1020 1042 0000 8002 0428 5656
RR SP Kol. Zakonu Pijarów W-wa, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa


Aktualności
Ostatnie wydarzenia z życia szkoły.
Sprawdź
Aktualności
View All
Informacje kontaktowe
  • Ul. Gwintowa 3 00–704 Warszawa
  • 22 8412876
  • sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl