Informacja dla rodziców kandydatów PRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego Szkoły Zakonu Pijarów rok szkolny 2023/2024

12 czerwca o godzinie 17.00 w teatrze szkolnym (ul. Gwintowa 3) odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych. Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy kandydatów.

Rekrutacja

Nasza szkoła proponuje:

 • integralne wychowanie młodego człowieka: kształtowanie sfery duchowej, intelektualnej i fizycznej,
 • bezpieczeństwo,
 • wysoki poziom kształcenia, m. in. rozszerzony ramowy plan nauczania języka polskiego, matematyki, języków obcych (angielski, hiszpański, niemiecki),
 • koła zainteresowań (językowe, biologiczne, polonistyczne, plastyczne, teatralne, informatyczne, historyczne, geograficzne, matematyczne, chór, sportowe i inne);
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych (warsztaty sprawnego myślenia, szachy, robotykę, zaj. plastyczne, taneczne, grę na instrumentach – zajęcia indywidualne oraz w zespole instrumentalno-wokalnym dla zainteresowanych i inne)
 • wyjazdy na „zielone szkoły”,
 • zajęcia muzealne i filmowe,
 • interesującą ofertę kulturalną,
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi,
 • udział w różnych akcjach charytatywnych,
 • spotkania formacyjne oraz imprezy integrujące dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli (Piknik szkolny, Patrocinium, Dni Kalasantyńskie, bal karnawałowy i inne),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą,
 • stałą opiekę psychologa,
 • miłą, rodzinną atmosferę.

Ponadto powstaje nowy budynek szkolny. Pierwsza jego część, przeznaczona dla klas 4-8, została oddana do użytku we wrześniu 2019 roku. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią komputerową, pracownią biologiczną, chemiczno-fizyczną, językową i muzyczną oraz salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne. W trakcie budowy jest nowa sala sportowa. A w najbliższych latach powstanie obiekt przeznaczony dla klas 0-3.

Na terenie szkoły znajduje się również biblioteka oraz czytelnia.

W dotychczasowym budynku mieści się bardzo dobrze wyposażona salka to terapii integracji sensorycznej (SI).

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus – umożliwiający szybką wymianę informacji na temat postępów edukacyjnych ucznia, jego zachowania oraz aktualnych wydarzeń z życia szkoły. Ułatwia on również kontakt ze wszystkimi nauczycielami.

Ponadto w miarę możliwości szkoła proponuje naszym uczniom wycieczki zagraniczne, podczas których poznają tradycję i kulturę danego kraju, ale też doskonalą znajomość języka angielskiego.

Oferta dodatkowych form edukacyjnych w każdym roku jest modyfikowana.

Uczniowie mogą także udzielać się jako wolontariusze w Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza oraz Stowarzyszeniu Parafiada.

REKRUTACJA 2023/2024

 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KL 0)
 
Wymagane dokumenty:
 • Zasady i kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego PDF
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego PDF 
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF 
 • Oświadczenie o wielodzietności PDF 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO KLAS 1-8
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klas 1-8 PDF
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF
 • Oświadczenie o wielodzietności PDF 
Aktualności
Ostatnie wydarzenia z życia szkoły.
Sprawdź
Aktualności
View All
Informacje kontaktowe
 • Ul. Gwintowa 3 00–704 Warszawa
 • 22 8412876
 • sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl