Obiady

Rodzaje obiadów serwowanych w naszej szkole:

• połówka – (zupa, połowa porcji drugiego dania, kompot) – 10,00 PLN,

• cały obiad – ( zupa, drugie danie, kompot) – 13,00 PLN,

• dieta połówka – 13,00 PLN,

• dieta cały obiad – 16,00 PLN.

Obiady diety wyłącznie z zaświadczeniem lekarskim.

Od klasy IV do VIII jest możliwość wykupienia tylko całych obiadów.

Bez karty obiadowej obiady nie będą wydawane.

39 1020 1042 0000 8002 0405 0019 – konto wpłaty za obiady szkolne.

Płatność do 25 dnia każdego miesiąca, za następny miesiąc na zasadzie przedpłaty.

Informacja o koszcie obiadów na następny miesiąc wysyłana jest każdego 20 dnia miesiąca przez dziennik elektroniczny LIBRUS.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie – Szkoła Podstawowa, imię/nazwisko ucznia, klasa, rodzaj obiadu “połówka/cały/dieta”, za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata. Płatności należy dokonywać oddzielnie na każde dziecko.

Odwoływanie posiłku na dany dzień – wyłącznie telefonicznie do godz. 9.00 danego dnia pod numerem tel. 22 841-28-76 / 22 841 58 44.

Aktualności
Ostatnie wydarzenia z życia szkoły.
Sprawdź
Informacje kontaktowe
  • Ul. Gwintowa 3 00–704 Warszawa
  • 22 8412876
  • sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl